Com gestionar la comunicació corporativa

La comunicació corporativa és una eina clau per al correcte desenvolupament del nostre negoci que permet comunicar amb els diferents stakeholders (accionistes, col·laboradors, partners…). Hi ha moltes maneres de dur a terme una bona comunicació a l’empresa. Des de la creació d’una newsletter periòdica de qualitat per als nostres col·laboradors i partners, a la publicació i enviament de la memòria anual als nostres accionistes i contactes de premsa. Tot això ajuda a l’hora de transmetre els nostres èxits, els nostres valors, i a reforçar la imatge de la companyia. I per aprofitar tot el seu potencial, és important comptar amb un procés de producció de contingut que asseguri tot el rigor que necessita aquesta informació tan sensible i que s’ajusti al nivell de professionalitat que busquem transmetre.

Hi ha diversos elements que necessitem tenir clars a l’hora de desenvolupar una bona estratègia de comunicació corporativa: què volem comunicar, a qui, en quin format i a través de quins canals. Un cop aclarits aquests interrogants, sorgeixen altres qüestions secundàries però no menys importants: quins recursos hi volem destinar, i qui ens pot ajudar a assolir aquests objectius.

La importància d’una bona publicació corporativa

La principal missió de qualsevol empresa és complir objectius i obtenir bons resultats en vendes. A partir d’aquí, sorgeix una altra important missió: saber transmetre aquesta informació a tots els stakeholders de la companyia de manera correcta. Per això es necessita definir bé el contingut, saber què és allò que volem comunicar. Però gairebé igual d’important és el format, ja que la imatge que transmetem de la nostra empresa dependrà, en gran mesura, del suport en què fem arribar la comunicació corporativa.

Trobem un exemple de bones pràctiques de comunicació corporativa a l'informe anual de SEAT. Per al fabricant d'automòbils, a més de les xifres de vendes, resultava essencial transmetre els èxits aconseguits en àmbits com ara la responsabilitat social. De la mateixa manera, la companyia aposta per un disseny molt cuidat de la memòria anual. No només a nivell gràfic, sinó també en els acabats, els quals varien en funció del tipus de stakeholder a què s'adreça.

I tal com ens mostra el cas de SEAT, una bona revista corporativa no té per què ser exclusivament en format físic. Segons explica la Natalia Garcia, directora de Publicacions de CREA en aquest vídeo, la digitalització ens aporta nombrosos avantatges. Ens permet incloure galeries d’imatges o vídeos, enquestes i altres elements interactius, o la immediatesa a l’hora de publicar i actualitzar el contingut.

Equip d´expertes en comunicació corporativa CREA

Les passes necessàries per a les publicacions d’empresa

Abans d’iniciar un flux de treball en l’àmbit de la comunicació d’empresa, és important tenir clares les passes que necessitarem seguir en a cada moment. Només aconseguirem portar l’objectiu a bon port amb una bona coordinació entre els diferents estats del procés. Les principals passes que s’han de tenir en compte són aquestes:

Conceptualització del contingut

L’equip de comunicació corporativa, en col·laboració amb l’equip directiu, haurà de definir l’estructura del contingut. Aquest és el moment de respondre les preguntes comentades anteriorment: què, per a qui, com i amb qui. També ajuda el fet de comptar amb mètriques contrastables per saber quin tipus de contingut demanen els nostres stakeholders o quins canals convé prioritzar a l’hora de transmetre el nostre missatge.

Desenvolupament del contingut

Un cop definida l’estructura del contingut i decidit el missatge per transmetre, és hora de passar el testimoni als professionals encarregats de la creació del contingut. Per això serà important comptar amb un briefing detallat. Un document que inclogui no només el missatge per comunicar, sinó també –o sobretot– el to i el llenguatge amb què s’identifica la nostra marca. En el cas de la memòria anual, el contingut se centrarà majoritàriament en els èxits aconseguits pel que fa a xifres de negoci, responsabilitat social i altres. I en el cas de les publicacions periòdiques (revista interna, newsletter, etc.), els continguts es desenvoluparan a partir d’un format pactat prèviament amb l’equip de comunicació de l’empresa. El contingut pot incloure text escrit i imatge, però també vídeos, galeries d’imatges o infografies interactives en el cas de publicacions digitals.

Disseny gràfic i editorial

La part visual és tan important com el text. I segons el sector de la nostra empresa, pot ser fins i tot més important que el contingut escrit. Per això necessitarem delegar la feina aen un equip d’especialistes que duguin a terme tot el procés de disseny, des d’una direcció d’art respectuosa i d’acord amb la nostra empresa fins a una execució gràfica professional.

Publicació en el suport escollit

El format de publicació ha d’estar clar des del primer moment. Però un cop finalitzada la redacció i el disseny editorial, és moment de publicar-ho en el format escollit. Si és en format digital, s’ha de considerar quines són les vies més efectives per transmetre el nostre missatge: una pàgina específica a la nostra web, un contingut en PDF descarregable, una sèrie d’articles al nostre blog… I si és en format físic, és necessari tenir cura de tots els detalls que contribueixen a transmetre la imatge adequada de la nostra empresa (tipus de paper, enquadernació, tintes usades…).

Distribució del contingut

Com hem esmentat anteriorment, totes les passes són vitals per a una estratègia de comunicació corporativa efectiva. Però una distribució òptima del nostre contingut farà que tota la inversió hagi valgut la pena. Per això necessitem saber quin públic volem assolir i com arribar-hi.

En primer lloc, convé comptar amb una base de dades ben segmentada que classifiqui els stakeholders en funció del contingut que els vulguem fer arribar (accionistes, col·laboradors, clients VIP, etc.). Però també podem realitzar altres accions més generalitzades, com la difusió de notes de premsa a mitjans estratègics. Això pot ser especialment útil en el cas de la memòria anual d’empresa, la qual podem comunicar en mitjans especialitzats del nostre sector o en publicacions financeres.

La importància d'escollir un bon partner

La comunicació corporativa serveix com a carta de presentació davant stakeholders potencials i com a element de fidelització per a aquells que ja confien en l’empresa. Per això és important escollir bé l’externalització d’aquest servei, del qual depèn en gran part la reputació del nostre negoci. A CREA comptem amb tots els elements necessaris per garantir un feina de qualitat: un equip d’especialistes entregats al rigor de la feina, una sòlida experiència en comunicació i l’aval de grans companyies que han confiat en nosaltres al llarg d’aquestes quatre dècades.

Més de quatre dècades d’experiència en comunicació corporativa

A CREA portem més de 40 anys editant publicacions corporatives. Hem realitzat més de 200 informes anuals de grans empreses i múltiples projectes de revistes corporatives, en diferents formats. Hem anat integrant les noves tecnologies que contínuament milloren aquest àmbit de la comunicació, eines que permeten millorar i simplificar els processos de producció d’aquests elements de comunicació, així com oferint formats cada cop més dinàmics, visuals i actualitzats.

Un esforç constant en innovació

Aquells que treballem en el món de la comunicació corporativa sabem que és un camp en constant innovació. No només pel que fa a tecnologies d’edició i creació de continguts, sinó també en allò que es refereix a nous formats, sobretot digitals. Per això, a CREA optem decididament per la innovació en el món de la comunicació corporativa i de les publicacions d’empresa. Aquests són alguns dels nostres punts forts en innovació:

Publicacions online: entenem la importància del medi físic en les publicacions, però també hem evolucionat per exprimir al màxim tots els avantatges del medi online.

Nous materials: els nous temps demanen noves solucions. Per això hem adaptat els nostres processos i oferim materials sostenibles que reflecteixin els valors de l’empresa tant en el contingut com en el format.

Automatització de processos: a CREA revisem i millorem constantment els nostres fluxos de treball. D’aquesta forma facilitem a les empreses tot el procés de la comunicació corporativa des del disseny de les publicacions fins a l’enviament, passant per la cadena d’impressió o de publicació online del contingut. Per això comptem amb noves tecnologies d’edició col·laborativa gràcies a la qual podem publicar, revisar, traduir i actualitzar tot el contingut sobre una mateixa font. D’aquesta manera ens assegurem d’haver completat la publicació amb rigor (sense errors), rapidesa i agilitat.

Si vols conèixer més sobre el nostre treball en matèria de comunicació corporativa, et convidem a conèixer els nostres serveis de disseny i edició de publicacions i continguts.

Últims articles publicats

Tens un projecte a la ment i vols consultar amb un expert?

cross