Converteix el teu informe anual en una experiència digital emocionant

HOLA PEPE

La comunicació digital no només és ecofriendly, sinó que ofereix una experiència de lectura més dinàmica i eficient, amb una presentació visualment atractiva i amb la incorporació de recursos visuals multimèdia. Amb tot això, es facilita una comprensió més aprofundida i una millor accessibilitat per a tots els públics.

Tots aquests avantatges són els que mouen cada dia més organitzacions a considerar els formats digitals a l’hora de crear els seus informes anuals i de sostenibilitat, les peces més importants de la seva comunicació corporativa.

Beneficis dels informes anuals en format digital

1. Dinamisme i emoció. Els formats digitals permeten un contingut molt més dinàmic, en poder incorporar diversos tipus d’elements com vídeos, àudios o infografies animades. D’aquesta manera, les dades i els missatges són més atractius i fàcils d’entendre, i generen una emoció difícil d’aconseguir amb la tradicional memòria impresa.

Les infografies animades constitueixen un dels elements visuals que estan guanyant terreny en aquest tipus de publicacions, ja que permeten comunicar informació molt complexa, com la que trobem als informes, de manera més efectiva.

2. Interactivitat. Dissenyar incorporant aspectes interactius millora notablement l’experiència de l’usuari. Per què? La diferència principal respecte als continguts estàtics és que l’usuari pot navegar pel contingut d’acord amb els seus interessos i amb el nivell de profunditat desitjat, en el que s’anomena “exploració activa del contingut”. Pot ser que un accionista vulgui entrar en detalls financers i, en canvi, és probable que un partner desitgi només veure els resultats globals o el desenvolupament de determinats projectes. Per a un periodista, un resum i el missatge del CEO de la companyia poden ser el més rellevant, però pot ser que un client potencial desitgi conèixer les polítiques socials o de sostenibilitat. Cada lector navega pel contingut de manera totalment autònoma, entrant en tants detalls com desitgi i anant directament als temes del seu interès.

D’aquesta manera, les publicacions interactives permeten als usuaris participar activament en l’experiència de lectura –cosa que al seu torn augmenta el seu engagement–, interactuant amb elements multimèdia que ofereixen una experiència més dinàmica, atractiva i flexible.

En aquest videoextracte de la Memòria Anual de SEAT pots visualitzar algun d'aquests aspectes:

3. El vídeo, un gran protagonista. Entre els recursos multimèdia destaca l’ús del vídeo. Si s’opta per incloure vídeos, han de tenir una bona qualitat de producció, així com un bon guió i una edició professional, amb una durada adequada (breu) i subtítols que garanteixin la seva accessibilitat.

Entre els continguts que es potencien mitjançant vídeos es troben:

  • Missatges de persones clau de l’organització (president, CEO...) per transmetre la visió i els reptes clau. Poder veure i escoltar directament els líders de l’empresa és un dels grans avantatges dels formats digitals, una cosa impensable fins fa pocs anys amb les memòries en paper.
  • Històries d’èxit i testimonis de persones influenciades pel treball de l’organització. Això pot ser especialment rellevant per als projectes que tenen a veure amb l’informe de responsabilitat social i de sostenibilitat.
  • Highlights de la publicació, amb la informació presentada de manera resumida, destacada i accessible.
  • Projectes específics, visualitzant des de la fase del concepte fins a la implementació, amb entrevistes a l’equip i demostracions visuals.

4. Potencial per compartir contingut i generar difusió. Es poden compartir fàcilment enllaços a la publicació digital a través de xarxes socials, correu electrònic, newsletters i altres canals, amplificant el seu abast de manera més global i eliminant les limitacions geogràfiques associades amb la distribució física.

La nostra recomanació: segmentar el contingut i crear peces específiques segons la temàtica o els targets als quals es vol arribar. Aquestes peces poden ser usades pels diferents departaments i per l’equip de comunicació mateix, multiplicant i aprofitant de manera molt eficient el contingut i els elements visuals creats amb lleugeres adaptacions. La infografia amb dades sobre l’impacte social per a les nostres xarxes socials, la política de contractació responsable per a la newsletter interna, el vídeo sobre un nou producte per als mitjans de comunicació, etc., són només alguns exemples de com, a partir del contingut generat, es pot segmentar i potenciar la comunicació de la companyia.

De fet, moltes empreses estan començant a plantejar l’informe com un element de branding corporatiu.

5. Millora de l’accessibilitat. Aquest és un valor cada vegada més transversal en les organitzacions, en coherència amb l’objectiu d’assegurar la inclusió de totes les persones i d’integrar la diversitat, també en la comunicació. El format digital permet incorporar funcions com ara subtítols per a vídeos, audiolectura, lectura fàcil i altres opcions que milloren l’accessibilitat per a persones amb alguna discapacitat.

6. Anàlisi de dades. La digitalització de la comunicació, igual que succeeix amb altres àrees, permet incloure eines d’anàlisi per mesurar l’engagement i comprendre com interactuen els usuaris amb la publicació: dades sobre la interacció, el temps de permanència a les pàgines, els elements més vistos i les interaccions específiques proporcionen informació molt valuosa.

Els equips experts en el disseny i la creació de continguts d’informes anuals plantegem cada projecte per aprofitar al màxim els avantatges que ofereix una publicació digital. Com ho fem?

7 passos per crear un informe digital

Els nostres especialistes, juntament amb els equips de comunicació corporativa de les empreses, segueixen un procés que garanteix el rigor i la creativitat, aportant a més un plus en dinamisme i emoció.

Pas 1. Definim els objectius de l’informe anual i els públics als quals volem arribar. Tradicionalment, les empreses tenien com a target únicament els seus accionistes, però cada vegada més companyies consideren altres stakeholders com els clients, els consumidors o els mitjans de comunicació. Això ajuda a concretar quina informació incloure-hi i com presentar-la.

Pas 2. Organitzem i estructurem el contingut, considerant no només els resultats financers, sinó també els esdeveniments clau, projectes, valors, accions de responsabilitat social i tots els detalls importants per incloure en la memòria anual.

Pas 3. Recopilem el contingut, tant pel que fa a dades com a elements multimèdia disponibles: fotos, gràfics, infografies, vídeos... Identifiquem el que ja es té, el que haurà de ser adaptat i el que caldrà crear perquè tots els missatges arribin d’una manera atractiva i clara.

Pas 4. Llistem les alternatives de plataformes i formats disponibles –incloent-hi nous formats innovadors– i escollim en quins es presentarà l’informe: un lloc web, una presentació interactiva, un PDF passapàgines, una aplicació mòbil, un vídeo-resum... Combinem les que millor responen als objectius, públics i recursos dels nostres clients.

Pas 5. El nostre estudi especialitzat proposa un concepte visual creatiu i un disseny atractiu que reflecteixin la identitat de l’organització i facilitin la comprensió del contingut.

Pas 6. Elaborem el contingut i el disseny i realitzem la maquetació final de l’informe, incloent-hi les adaptacions als formats digitals escollits. És pràcticament impossible realitzar aquest punt sense la intervenció del nostre ampli equip d’especialistes, ja que han de treballar de manera coordinada –redactors, dissenyadors, creadors de continguts visuals, fotògrafs, traductors i programadors– perquè tot sigui consistent i atractiu. A temps i amb rigor.

Pas 7. Publiquem l’informe anual i ens assegurem que sigui accessible per als públics objectiu del client. Plantegem en quins mitjans es realitzarà la difusió i com s’han de combinar els diferents formats i enllaços, de manera àgil i fàcil.

La nostra recomanació: pensar des de l’inici en aquest pas ajudarà a crear alguns elements addicionals aprofitant el contingut generat, com per exemple un vídeo-resum amb els highlights de l’informe o un vídeo-teaser per impulsar la lectura en determinats públics interessants per a l’empresa.

En resum:

Crear el teu informe anual en format digital pot proporcionar una experiència més enriquidora, emocional i atractiva als lectors. Els continguts arriben de manera més àgil i accessible a tots els públics de la teva organització. Aprofitar tots els avantatges dels formats digitals t’ofereix la possibilitat de convertir el teu informe anual en una potent acció de branding corporatiu.

Últims articles publicats

Tens un projecte a la ment i vols consultar amb un expert?

cross