Política de privacitat

D’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i, en particular, en aplicació del Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals, us informem que les vostres dades seran tractades per Cege Barcelona, c/Ciutat d’Asunción, 42 (08030 Barcelona) que actuarà en qualitat de responsable del tractament.

La base legal que ens legitima per tractar les vostres dades personals és el consentiment que ens expressa mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat. Recaptarem únicament dades de contacte bàsics per poder dur a terme la nostra relació comercial. Ens referim, per exemple, al vostre nom, adreça de correu, telèfon, etc. Tractarem les vostres dades amb l’única finalitat de comunicar-nos amb vosaltres en relació amb els nostres productes, serveis, i activitats comercials.

En general, no compartirem la vostra informació personal amb ningú. Però, puntualment, ens recolzarem en proveïdors que necessitaran accedir a les vostres dades personals per prestar-nos certs serveis. Ens referim, per exemple, a empreses de mailing, allotjament de dades, etc. Vetllarem sempre per obtenir la confirmació que aquests proveïdors fan un tractament correcte de les vostres dades. Mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat ens autoritzeu que puguem transferir internacionalment les vostres dades personals a alguns d’aquests proveïdors.

Reconeixem els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició en relació amb les vostres dades personals. Podeu exercir-los contactant amb nosaltres a info@cege.es. En alguns països existeixen autoritats públiques que vetllen pel compliment del dret a la protecció de dades. Si considereu que s’han vulnerat els vostres drets i el vostre país reconeix aquesta opció, recordeu que podeu presentar una reclamació davant les autoritats. En el cas d’Espanya, l’Autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Un cop hagi finalitzat la vostra relació amb nosaltres, guardarem la vostra informació personal durant els dos anys següents, degudament bloquejada. Un cop superat aquest període, l’eliminarem dels nostres registres.

Les vostres dades estan allotjades en servidors segurs. Apliquem mesures tècniques i físiques per protegir la vostra informació. En el cas que patíssim un forat de seguretat i la vostra informació es veiés compromesa, us ho comunicaríem en un termini inferior a les 72 hores.

En cas de modificar aquesta política de privacitat us comunicarem els canvis a través de la nostra pàgina web o via e-mail.

Última modificación: 25/01/2023

cross