Publicació "online" y "offline" sobre perspectives econòmiques de CaixaBank Research

Gestió web

La missió de CaixaBank Research és crear i divulgar coneixement dins i fora de l’entitat a partir de la investigació i l’anàlisi econòmica.

Afegir valor al procés de presa de decisions de CaixaBank, recolzant la Direcció i les unitats de negoci, i contribuint així al debat públic i a la difusió de l’economia en la societat.

A través dels seus estudis, estimula el debat i l’intercanvi d’experiències entre tots els sectors de la societat i afavoreix la divulgació dels grans temes de l’entorn socioeconòmic del nostre temps, situant-los a l’abast del major nombre possible de persones i empreses.

 

Hem desenvolupat i gestionat els seus continguts, així com el disseny de la seva web.

Descobreix el que creem
Vegeu-los tots
cross